grafiekkunst 6 grafiekkunst 5

GRAFIEKKUNST

4de graad
8u/week - 5 jaar (inclusief 1u/week 'Kunst en Cultuur' in het 1ste en 2de jaar)

De opleiding Grafiekkunst in de KASK omvat allereerst een introductie in
alle klassieke grafische technieken. Zowel hoogdruk (hout- en linosnede), diepdruk (etsen), zeefdruk en vlakdruk (lithografie) komen aan bod. In de eerste twee jaar wordt men van dichtbij opgevolgd bij het realiseren van de prenten. Vanaf het derde jaar wordt dieper ingegaan op de diverse technieken, en het amalgaam aan mogelijkheden en combinaties wordt uitgebreid. Vanaf het vierde jaar treedt ook het artistiek-inhoudelijke sterker op de voorgrond, net als in het vijfde jaar, waar men op het einde een eerste jurypresentatie doet.


Specialisatie
8u/week - 2 jaar (inclusief 1u/week 'Kunst en Cultuur' 1ste jaar - 1u/week Digitale Beeldbewerking 2de jaar)
De Specialisatiegraad omvat twee jaar, waarbij de leerling in de eerste plaats verondersteld wordt zelfstandig te kunnen werken. De focus ligt nu voornamelijk op het artistieke, en een bewuste keuze voor bepaalde specifieke technieken, gelinkt aan het beeldend-inhoudelijke. Bedoeling is om op het einde van dit traject een voldragen presentatie te kunnen realiseren, en deze werken ook effectief te tonen.Lesmomenten
Dinsdag- & woensdagavond 18u00 - 21u30

Leraar Peter De Koninck