DSCF1604


SCHILDERKUNST

4de graad
8u/week - 5 jaar (inclusief 1u/week 'Kunst en Cultuur' in het 1ste en 2de jaar)
In een tijd waar we overspoeld worden met beelden, vindt men in de schilderkunst opnieuw ruimte voor een gerichte en verstilde waarneming. Jouw manier van kijken wordt gescherpt door een picturaal onderzoek. In de vierde graad verkennen we stapsgewijs de beeldtaal: kleuren mengen, composities begrijpen, contrasten weergeven, ruimte creëren, etc.  We bieden een ruim gamma aan technieken, verschillende verfsoorten worden benaderd vanuit zowel klassieke als hedendaagse methodes. Voor wie hier dieper wenst op in te gaan, richten we een specifiek atelier in dat inzoomt op technieken. Los daarvan, houden we in beide schilderateliers onze visie op schilderkunst zo breed mogelijk vanuit onze overtuiging dat creaties in vrijheid ontstaan. Wanneer voldoende inzichten en vaardigheden verworven zijn, kan je eventueel doorstromen naar de specialisatie, waar de focus ligt op jouw persoonlijke vertaling en waar er gestreefd wordt naar een autonoom oeuvre.  

Specialisatie
8u/week - 2 jaar (inclusief 1u/week 'Kunst en Cultuur' 1ste jaar - 1u/week Digitale Beeldbewerking 2de jaar)
Wat betekent schilderen in de specialisatiegraad.
De mogelijkheden zijn uitgebreid. Vertrekkende vanuit de waarneming en uitmondend in de weergave van het idee en de abstractie bouwt de student zijn eigen oeuvre op. Via het werken met kleur, explosief of ingetogen, zelfvernieuwend en zelfopenbarend. Op zoek naar eigenheid in een unieke uitdrukkingsvorm, met een individuele coaching. Ieder persoon is uniek in zijn verhaal en het is onze taak om dit met onze kennis te begeleiden tot een professionalisering van het individuele parcours.


Lesmomenten

Dinsdagavond 18u-21u30
Woensdagnamiddag 13u30-17u
Woensdagavond 18u-21u30
Donderdagnamiddag 13u30-17u
Donderdagavond 18u-21u30


Leraars Ibe Ryde, Christophe Malfliet