INSCHRIJVINGEN

Het secretariaat is toegankelijk na afspraak.
Neem contact op via info@kaskdendermonde.be of telefonisch 052/21.73.24
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Handen ontsmetten aan de ingang.


KASK - inschrijvingen 2020-2021 KASK_eindejaarsaffiche_2020_anim

 • De online inschrijvingen starten op 4 juni 2020 om 8u.
 • Voorrang voor herinschrijvingen tot en met 15 juli 2020. Nadien kan iedereen zich inschrijven en zijn er geen voorrangsregels meer. Inschrijven kan tot en met 30 september 2020.
 • Er geldt geen voorrangsregel voor broertjes of zusjes van reeds ingeschreven leerlingen.
Stappenplan: Hoe schrijf ik in bij KASK?
 • Ga naar mijnACADEMIE.be
 • Kies de juiste academie: KASK Dendermonde
 • Maak een account aan. De website loodst je door de volgende stappen.
 • Maak je keuze en schrijf in.
Bij vragen, problemen of heb je hulp nodig neem gerust contact op met het secretariaat. Je kan een afspraak maken per mail: info@kaskdendermonde.be of bellen naar | 052-21 73 24


Voorrangsregel
Ben je tijdens het huidige schooljaar ingeschreven bij KASK? Dan heb je tot 15 juli voorrang op nieuwe leerlingen. Schrijf dus tijdig in voor het vervolg van je opleiding om helemaal zeker te zijn en plaats. Na 15 juli is iedereen gelijk voor de wet en geldt enkel de datum van inschrijving als voorrangsregel. Heb je broers of zussen bij KASK? Dat geeft helaas geen recht op voorrang bij een inschrijving.

Inschrijvingstarieven 2020-2021
De inschrijvingstarieven hieronder gelden voor het volledige schooljaar 2020-2021.
Gesubsidieerde lessen
LeeftijdBasisbedragVerminderingUitpas met Kansentarief
Van 6 t.e.m. 17 jaar
68,00 euro
44,00 euro
17,00 euro
Van 18 t.e.m. 24 jaar
134,00 euro
nvt
33,50 euro
Vanaf 25 jaar
318,00 euro
134,00 euro
79,50 euro


Niet-gesubsidieerde lessen
vanaf 5 jaar (geboortejaar 2015) - KLEUTERINITIATIE 'Beeld' - 100 euro (basisbedrag) OF 25 euro (Uitpas met kansentarief)


FISCAAL ATTEST
Het betaalde inschrijvingsgeld van het schooljaar 2019-2020 mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang in het jaar 2019.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12 jaar waren.
Wie graag een fiscaal attest wenst, kan dit aanvragen via het schoolsecretariaat.


VOORWAARDEN VOOR VERMINDERD TARIEF
De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:
 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP! Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief. De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).
Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.
Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.
Attesten voor vermindering
Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden. 
Wie hierop recht meent te hebben dient uiterlijk 30 september de nodige 
recente attesten te bezorgen.