levend model 2.


LEVEND MODEL

4de graad 8u/week - 5 jaar / Specialisatie 8u/week - 2 jaar
Het aangeboden onderwerp (alles wat leeft) via het medium Tekenen gaan doorgronden.
Men leert vertrouwdheid met het medium ontwikkelen, zowel technisch maar ook vormelijk, historisch en hedendaags. Tijdens de lessen Levend model streven we naar een wisselwerking tussen anatomie, opbouw en techniek enerzijds en het creatieve en expressieve proces anderzijds. We gaan op een actuele manier een dialoog aan met de hedendaagse media en het werk van andere kunstenaars zo ontstaat er een creatieve spanning tussen traditie en innovatie. „Als je in een maatschappij die geobsedeerd is door snelheid, vernieuwing en digitalisering trage media gaat hanteren zoals ‘tekenen’ word je bijna subversief". We gaan in tegen de gang van de maatschappij en vertragen om zo te tijd te nemen om te observeren en te creëren. Het ontwikkelen en uitoefenen van deze kwaliteiten zijn vrij uniek!

Lesmoment
Donderdagavond 18u-21u30

Leraar Evy Bosman