tekenkunst 7


TEKENKUNST

4de graad 8u/week - 5 jaar

Kijken. Een teken achterlaten. Vertrekkende van een lijn, vorm, toon, kleur, diepte, gevoel, een illusie creëren. Tekenen is de meest directe beeldscheppende vorm met eindeloos veel mogelijkheden met allerlei materialen. Haar volkomen vrijheid, haar autonomie, haar creatieve betekenis, haar communicatieve waarde, haar geestelijke geconcentreerdheid dankt de tekening aan de uiterste eenvoud van haar uitdrukkingsmiddel: de lijn. Met die lijn wordt de vorm van het object omschreven. Schaduwen en toonwaarden worden toegevoegd. Het karakter van de tekening hangt in grote mate af van het materiaal en de manier van tekenen.
Belangrijk is het aanleren van de basis voor de opbouw van een tekening.
Doorheen de eerste 3 jaren van de opleiding maak je kennis met een brede waaier aan technische mogelijkheden die je in de daaropvolgende jaren kan inzetten ter ondersteuning van je concept/onderwerp.
De lln. die op zaterdagvoormiddag een deel van de opleiding tekenkunst volgen, krijgen het volledige gamma van tekenvaardige mogelijkheden aangeboden. De nadruk ligt –vooral in de eerste twee jaar- op het klassieke waarnemingstekenen. In het eerste jaar beginnen we met studies naar heel eenvoudige objecten, kleine stillevens, introductie perspectief, vorm, verhoudingen en kennismaking met diverse materialen. Vanaf het tweede jaar volgen er complexere oefeningen en meer monumentale composities. In het derde jaar wordt ingegaan op portret, figuur, verhoudingsleer, architectuur, complexe perspectiefoefeningen, etc… Het vierde jaar focust zich op compositie, gemengde technieken, eigen onderwerpkeuze, en inhoudelijk/artistieke uitingen van tekenkunst.

Specialisatie 8u/week - 2 jaar

In het specialisatie atelier wordt de leerling aangemoedigd om zelf keuzes te maken en een eigen project te ontwikkelen. Uitdieping, artistieke zelfstandigheid, creatieve vrijheid en een flinke dosis zelfvertrouwen zijn hier essentieel.Lesmomenten
Woensdagavond 4de graad 1ste 2de 3de 4de jaar
Donderdagnamiddag 4
de graad 1ste 2de 3de 4de 5de jaar
Donderdagavond 4
de graad 1ste 2de 3de 4de 5de jaar
Dinsdagavond (tweewekelijks) 1
ste -2de – 3de jaar/ technieken
Woensdagavond 4
de graad 5de jaar + specialisatie
Zaterdagvoormiddag 4
de graad 5de jaar + specialisatie

Zaterdagvoormiddag 4de graad 1ste 2de 3de 4de jaar


Leraars
Peter De Koninck, Evy Bosman, Diane Van Delm