INSCHRIJVINGEN

 • De inschrijvingen starten op 1 juni 2019.
 • Voorrang voor herinschrijvingen tot en met 30 juni.
 • Op zaterdag 22 en zondag 23 juni tijdens de opendeurdagen inschrijven op het secretariaat van 13u-17u.
 • Lessenroosters onder voorbehoud van wijziging.
Je kan online inschrijven voor alle opties via deze website behalve voor de opties : crossover atelier, levend model en digitaal beeldatelier hiervoor kom je langs in het secretariaat van de academie.
Pas nadat je hebt betaald - en dat kan ook online - ben je definitief ingeschreven.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2019.
Let op: een inschrijving is maar één jaar geldig! Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. Bestaande leerlingen zijn dus pas ingeschreven na het betalen van hun inschrijvingsgeld!

Vanaf dinsdag 27 augustus is het secretariaat van de academie open op:
 • Dinsdag 27 augustus 10u-12u
 • Woensdag 28 augustus 18u-20u
 • Donderdag 29 augustus 14u-16u
 • Zaterdag 31 augustus 10-12u
TARIEVEN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt: 

Leeftijd
Basisbedrag
Vermindering
Uitpas met kansentarief
6 tot en met 17 jaar
67 euro
43 euro
16,75 euro
18 tot en met 24 jaar
132 euro
nvt
33 euro
Vanaf 25 jaar
314 euro
132 euro
78,50 euro
Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen. 

FISCAAL ATTEST
Het betaalde inschrijvingsgeld van het schooljaar 2019-2020 mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang in het jaar 2019.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12 jaar waren.
Wie graag een fiscaal attest wenst, kan dit aanvragen via het schoolsecretariaat.

VOORWAARDEN VOOR VERMINDERD TARIEF
De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:
 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP! Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief. De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).
Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.
Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.
Attesten voor vermindering
Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden. 
Wie hierop recht meent te hebben dient uiterlijk 30 september de nodige 
recente attesten te bezorgen.