Sinds 13 maart zijn de lessen aan onze academie geschorst naar aanleiding van Covid-19.
Sindsdien verlopen alle lessen via afstandsleren en alle leraars van de academie zetten zich hier maximaal voor jullie in.

Op dinsdag 12 mei heeft het ministerie van Onderwijs exit-maatregelen uitgevaardigd voor
ons, het DKO. Groepslessen zullen we dit schooljaar niet meer kunnen organiseren en
inschrijvingsgelden kunnen ook niet worden terugbetaald. Onze opendeurdagen, info en afstudeerprojecten worden voor dit academiejaar geannuleerd.

Voor een beperkt aantal leerlingen zal vanaf 25 mei en 8 juni begeleiding en ondersteuning op de academie mogelijk zijn.

Eerste & tweede graad - 6 tot 11 jaar
Dit academiejaar zullen er geen normale ateliermomenten meer georganiseerd worden.
De nieuwe opdrachten worden wekelijks door de juf of meester via mail verstuurd en dit blijft zo tot en met het einde van het academiejaar. Er wordt wekelijks uitgekeken naar jullie uitwerking van de opdrachten.
De werkjes die de kinderen voor de lockdown maakten worden in de ateliers bewaard tot volgend academiejaar om er verder aan te werken. Eventueel voor wie wil kunnen de werken in september opgehaald worden.

Derde graad - 12 tot 17 jaar
Er worden ook voor jullie geen normale ateliermomenten meer georganiseerd. De leraars nemen verder contact met jullie op via digitale begeleidingsmomenten en dit tot het einde van het academiejaar.
De werken worden in het atelier bewaard en volgend jaar wordt er verder aan gewerkt. Eventueel voor wie wil kunnen de werken in september opgehaald worden.

De vierde graad en specialisatie
Dit academiejaar is het niet meer mogelijk om normale ateliermomenten in groep te organiseren. De vorm van afstandsleren blijft de manier waarop we jullie verder kunnen
begeleiden in jullie artistieke ontwikkeling.

In de week van 
25 mei organiseren we contactmomenten voor de leerlingen die volgende jaar een opleiding starten aan het Hoger Kunstonderwijs. De leraar neemt contact op met de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.

Vanaf 8 juni worden er 1-op-1-lessen georganiseerd voor de leerlingen uit de ateliers Keramiek en Grafiek omwille van het bijzonder karakter van de ateliers.
De leraar zal met jullie afspraken maken wie, wanneer en in welke omstandigheden kan komen werken. Uiteraard doen we dit alleen als dit op een veilige manier kan, zoals de veiligheidsvoorschriften zullen bepalen.
Om deze reden zal dit altijd gebeuren in aanwezigheid van de leerkracht en steeds op afspraak (via mail en/of telefonisch). Wie geen afspraak heeft kan niet binnen. In de academie worden jullie op de hoogte gebracht van de te volgen veiligheidsmaatregelen. Alle leerlingen dragen verplicht een mondmasker.

De evaluaties.

Wat betreft de evaluatie zetten wij in op een permanente evaluatie tot en met 13 maart en wordt verder iedereen op een faire manier geëvalueerd.

De jury’s en afstudeerdprojecten zijn geannuleerd en de eindevaluaties zullen op een alternatieve manier gebeuren.  In het najaar van 2020 wordt er hiervoor een alternatief voorzien op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen dat toelaten. De leerlingen uit de afstudeerjaren worden hierover verder op de hoogte gebracht.


We hopen dat jullie de goesting om te creëren blijven behouden en wensen jullie veel zonnige energie toe!

Zorg voor elkaar en de ander.